Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl obyvatel, zviditelnit a podpořit poskytovatele služeb, kteří svou činností k lepšímu životnímu stylu přispívají a v neposlední řadě zlepšit a zjednodušit přístup k informacím o těchto službách pro běžné občany.

 

Dílčí cíle projektu Galerie zážitků:

1) Motivovat občany k aktivnímu trávení volného času a ke zdravému životnímu stylu zábavnou formou,  prostřednictvím atraktivních zážitků.

2) Bojovat proti hypokinezi (nedostatek pohybu), pasivnímu trávení volného času, přeplněným super a hypermarketům, které jsou o víkendech hojně navštěvovány. Jsme názoru, že lidé a zejména děti si nejen o víkendech zaslouží lepší zážitky, které budou rozvíjet jejich fyzické, psychické a duševní zdraví.

3) Zviditelnit poskytovatele služeb (zážitků), včetně malých subjektů, které často tvrdou prací a nemalou měrou k lepšímu životnímu stylu obvytel přispívají.

4) Zlepšit prostředí v oblasti zážitků, eliminovat negativa a rizika, která v běžném obchodních modelech existují.

5) Zkvalitnit prezentaci zážitků na internetu a zpřístupnit ji širokému spektru obyvatel i realizátorů zážitků. Plánujeme rozšiřovat funkce tohoto serveru - předávat si tipy, rady, zkušenosti, hodnotit zážitky a kvalitu jejich provedení, atd.

 

Galeriezážitků.cz je neziskový projekt! Provozovatelem je Občanské sdružení Rekre park. Případné finanční prostředky získané např. z reklamy budou použity na zajištění provozu, rozvoj a zviditelnění tohoto projektu.

Pokud máte nějaký nápad na vylepšení, návrh ke spolupráci nebo myšlenku, kterou by jste nám chtěli sdělit, pak nám napište na info(zavináč)galeriezazitku.cz